Home / GDPR

GDPR

Hyvä käyttäjä,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (”GDPR” tai ”yleinen tietosuoja-asetus”) on voimassa Puolassa alkaen 25. toukokuuta 2018. GDPR-asetuksen tavoitteena on yhtenäistää tietosuojalakeja kaikissa EU-maissa.

Alta löydät tietoa ALUPROF S.A.:n henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöistä alkaen 25. toukokuuta 2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on ALUPROF S.A., joka sijaitsee Bielsko-Białassa, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (puh. +48 33 819 53 00), sähköposti: aluprof@aluprof.eu

TIETOSUOJAVALTUUTETTUSI

ALUPROF S.A. on nimittänyt henkilön Michał Geilke, sähköposti: iod_aluprof@grupakety.com yrityksen tietosuojavaltuutetuksi. Michał Geilkeen voi ottaa yhteyttä koska tahansa kaikissa henkilötietojesi käsittelyä koskevissa aiheissa.

 

MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilökunnan rekrytointi
Jos haluat hakea työpaikkaa Aluprofilta, tietojasi käytetään rekrytointiprosessissa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti).

Myyntiprosessi
Jos sinusta tulee asiakkaamme, tietojasi käytetään myyntiin liittyviin tarkoituksiin (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti). Tämä koskee erityisesti tietoja, jotka liittyvät maksuihin, tuotteiden toimituspaikkaan, tilauksen toteuttamiseen valtuutettuihin henkilöihin ja myyntiasiakirjojen antamiseen, sekä tietoja, joiden avulla voit käyttää takuuoikeuksiasi.

Ostoprosessi
Jos meistä tulee asiakkaasi, tietojasi käytetään ostoprosessin toteuttamiseen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti). Tämä koskee erityisesti tietoja, jotka liittyvät maksuihin, lähettäjän yhteystietoihin ja henkilöihin, jotka on valtuutettu toteuttamaan tilaus.
Verkkosivustojen www.dom.aluprof.eu ja www.aluprof.eu ylläpito

Käsittelemme henkilötietojasi varmistaaksemme verkkosivustomme toimivuuden (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti). TÄRKEÄÄ: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa, mikä ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen. Henkilötietoja käsitellään, kunnes suostumus peruutetaan. Lisäksi Yrityksemme käyttämä oikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (käsittely on tarpeellista käsittelijän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi). Tämä tarkoittaa, että voit koska tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä syistä, jotka johtuvat erityistilanteestasi.

Tämä pätee erityisesti sen varmistamiseen, että voit:

 • käyttää yhteydenottolomakkeitamme,
 • käyttää tuotekonfiguraattoreitamme.

Markkinointitarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiimme, erityisesti tuotetarjontamme mainostamiseen. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta, kun olemme saaneet GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksesi siihen, että käytämme sähköpostiosoitettasi uusista tuotteista, tapahtumista ja tarjouksista tiedottamiseen. TÄRKEÄÄ: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa, mikä ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen. Henkilötietoja käsitellään, kunnes suostumus peruutetaan.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi niissä määrin kuin se on kohtuullisen tarpeellista liiketoimintamme kannalta, erityisesti:

 • tunnistetiedot (esim. etunimi ja sukunimi),
 • yhteystiedot (esim. postiosoite ja sähköpostiosoite, puhelinnumero),
 • tiedot kiinteistöstäsi.

Saatamme joissain tilanteissa kerätä ja käyttää sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden kanssa olemme aloittaneet kumppanuuden, esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat.

Saatamme tietyistä syistä kerätä sinua koskevaa tietoa, vaikka emme tekisi suoraa yhteistyötä kanssasi. Näin voi olla esimerkiksi, jos asiakkaamme tarjoavat tietojasi meille, erityisesti jos olet:

 • laillinen edustaja (asiamies),
 • asiakkaamme tai yrityskumppanimme työntekijä,
 • työntekijämme/kumppanimme perheenjäsen,
 • kumppaniemme meille suosittelema henkilö.

Oikeudellinen perusta henkilötietojesi käsittelylle on Aluprof S.A:n oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tämä tarkoittaa, että voit koska tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä syistä, jotka johtuvat erityistilanteestasi.

 

MIKÄ ON OIKEUDELLINEN PERUSTA TIETOJESI KÄSITTELYYN?

Tietojesi käsittelyn perusta riippuu niiden käsittelytarkoituksesta, esimerkiksi:

 • Käsittelemme henkilötietojasi, jotka on annettu tilattujen tuotteiden yhteydessä tai sellaisten tilausten yhteydessä, jotka on käsitelty kaupallisten sopimusten alaisina. Tämä sisältää tuotteiden toimituksen, vakuutuksen ja takuut.
 • Henkilötietojasi annetaan lomakkeilla, jotka ovat saatavissa osoitteessa www.dom.aluprof.eu,
 • Käsittelemme tietoja, jotka koskevat verkkosivuston www.dom.aluprof.eu käyttöä ja jotka on kerätty evästeitä käyttämällä. Tämä tapahtuu suostumuksen perusteella, joka annetaan Televiestintälain 173 artiklan mukaisesti.

 

KENELLE VÄLITÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi saatamme välittää henkilötietojasi seuraaville:

 • palveluntarjoajat, jotka suorittavat palveluita puolestamme, esimerkiksi valitsemasi tuotteen jälleenmyyjä,
 • kuljetusyritykset,
 • verkkosivustomme isännöinti- ja ylläpitoyritys,
 • talous- tai oikeusviranomaiset, valtion virastot tai julkiset viranomaiset, pyydettäessä ja lain sallimassa laajuudessa,
 • tietyt säännellyt ammatit, kuten asianajajat, tilintarkastajat.

 

KAUANKO KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi voimassa olevan lain vaatiman ajanjakson ajan tai minkä tahansa muun ajanjakson ajan riippuen käsittelyn tarkoituksesta, erityisesti:

 • tietoja, joita kerätään myynti-/ostoprosessia varten, säilytetään sopimuksen keston ajan; tämän ajanjakson jälkeen tietojasi käsitellään korkeintaan 10 vuoden ajan,
 • tietoja, jotka on kerätty yhteydenottolomakkeilla, säilytetään kolme vuotta rekisteröintipäivästä tai lomakkeen lähetyspäivästä.

 

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on seuraavat oikeudet voimassa olevan lain mukaisesti:

 • Oikeus saada pääsy tietoihisi – voit pyytää tiedonsaantia sinua koskevista tiedoista, joita käsittelemme.
 • Oikeus korjata tietosi – jos sinua koskevat tiedot, joita käsittelemme, ovat mielestäsi vääriä tai puutteellisia, voit pyytää tietojesi muuttamista.
 • Oikeus pyytää tietojesi poistamista – voit pyytää säilyttämiemme henkilötietojesi poistamista, jos laki sallii tämän.
 • Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä – jos tietojenkäsittelymme on mielestäsi liian laajaa, sinulla on oikeus pyytää rajoittamaan sen laajuutta.
 • Oikeus vastustaa – voit vastustaa tietojen jatkokäsittelyä.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi – jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelylle, voit peruuttaa sen koska tahansa.
 • Oikeus siirtää tietosi – voit pyytää meitä siirtämään tietosi toiselle yksikölle ja tarjoamaan kopiot tiedoistasi.

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ottamalla yhteyttä henkilötietojen suojaamisesta vastaavaan viraston johtajaan.

Jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen iod_aluprof@grupakety.com tai lähetä meille kirje osoitteeseen: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme: Michał Geilke, sähköposti: iod_aluprof@grupakety.com