Mikä on passiivitalo?

Passiivirakennuksella on matala lämmitysenergian tarve.

Passiivirakennukset eivät kuluta yli 15 kWh/m2, mikä vastaa 1,5 m3 kaasua 1 m2 pintaa kohti.

Tällaisten rakennusten primäärienergian tarve ei saa ylittää 120 kWh/(m2 vuodessa) sisältäen kaikki energiankäyttökohteet, mukaan luettuna lämmityksen, lämpimän veden tuottamisen sekä asumiseen tarvittava sähkövirran. Tällä hetkellä rakennetaan kuitenkin taloja, joiden energiankulutus vuodessa (vain lämmitys) on jopa 120 kWh/m2. Passiivirakennusten energiankulutus on vain kahdeksasosa siitä.

Energiatehokkaiden rakennusten salaisuutena on energiahukan minimointi.

Suunnittelun ja rakentamisen jokainen vaihe on tärkeä, aina tontin valinnasta viimeiseen yksityiskohtaan, kuten ikkunalaudan asennukseen. Matalaenergiatalo on ennen kaikkea oikein eristetty talo, josta energia ei pääse karkaamaan.

Miten passiivitalot eroavat muista rakennuksista?

Passiivirakennuksen ulkovaippa on ilmatiivis. Seinien lämmönjohtavuuden (U) tulee olla alle 0,15 W/(m²K). Tällainen rakennus edellyttää asianmukaisia, tiiviitä ikkunoita, sillä ikkunakarmien kautta energiahukka voi olla jopa 30 %. Siksi ikkunoiden lämmönjohtavuus ei saa ylittää arvoa Uw = 0,80 W/(m²K). Passiivitaloissa on usein maalämpöpumppu ja poistoilman lämmöntalteenotto. Nämä laitteet kierrättävät lämpöä ja hyödyntävät ilmanvaihdon energiaa sekä vähentävät energiahukkaa 75–90 %. Myös aurinkokerääjät ovat yhä suositumpia ja niiden keräämää energiaa voidaan käyttää joko käyttöveden lämmittämiseen tai tilojen lämmityksen tukimuotona (25-35 %).

Useimmat yllättää tieto, että passitaloissa käytetään paljon suuria lasipintoja (ikkunat, lasijulkisivut jne.).

Lasitetut pinnat sijoitetaan yleisimmin rakennuksen etelään suuntautuvalle sivulle ja ne loistavat poissaolollaan pohjoispuolella, koska passiivisen aurinkoenergian saanti on siellä vähäistä. Tänä päivänä energiatehokkaat ikkunat voivat vähentää merkittävästi energiahukkaa ja antaa maksimaalisesti päivänvaloa sisätiloihin. Tämän lisäksi ne tarjoavat ilmaista aurinkoenergiaa tiloihin.